پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

با اشتغالزایی ۲۷ نفر پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی با اشتغالزایی ۲۷ نفر به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۴۲ صفحه فایل پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی با اشتغالزایی ۲۷ نفر به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۴۲ صفحه توسط مرکز دانلود طرح های توجیهی ایران تهیه و تنظیم گردیده است و به صورت کامل و جدید و جدول بندی شده می باشد. طرح (عنوان اصلی) بر اساس آخرین وضعیت مالی در سال جدید بنا شده است و کاملا منطبق با استاندارد های ملی در وزارت صنایع و معادن و ارگان های مربوطه است. بخشی از (عنوان اصلی) عبارت است از تاریخچه و سابقه مختصر طرح : «تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.» تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است: – توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی (Clinical Knowledge Management) – برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی. بخش اول استانداردهای عملکرد بالینی و بهترین تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در سطوح مختلف ارائه خدمات بالینی را مشخص می‌کند و بخش دوم سازمان‌های مختلف بخش سلامت را به سمت اجرای سیاست‌ها و استانداردهای مشخص شده، پیش می‌برد. چنانچه بخواهیم این تقسیم‌بندی را ریزتر کنیم، می­توان آن را به هشت حوزه تقسیم کرد که عبارتند از: ۱) تصمیم‌گیری بالینی مبتنی بر شواهد Evidence-Based Clinical Decision Making ۲) استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی و استخراج شواهد مرتبط Information Mastery ۳) ارزیابی نقادانه شواهد و تعیین شواهد کیفی و قابل استناد Critical Appraisal of Evidences ۴) سنتز و جمع‌بندی شواهد قابل استناد و مرتبط با یک موضوع Systematic Review ۵) ارزیابی فن‌آوری سلامت Health Technology Assessment ۶) راهکارهای طبابت بالینی Clinical Practice Guidelines ۷) ممیّزی بالینی Clinical Audit ۸) مدیریت خطا برای دانلود فایل پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی با اشتغالزایی ۲۷ نفرکه به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش توسط مرکز دانلود طرح های توجیهی ایران تهیه و تنظیم گردیده است از این قسمت اقدام کنید.